Η εταιρεία μας

Innonous

Η εταιρεία InnOnous είναι μια spin off εταιρεία, το τεχνολογικά καινοτόμο προϊόν της οποίας έχει ήδη χρηματοδοτηθεί και αναπτυχθεί τα τελευταία 8 έτη, ενώ σήμερα  πραγματοποιείται ριζική ανασχεδίαση των προϊόντων VIOS.
Η InnOnous έχει ιδρυθεί από 6 γυναίκες μετόχους, όλες σχετικές με το χώρο της Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υγείας.

Η πληροφορία των δεδομένων υγείας υπάρχει μεν ψηφιοποιημένα, αλλά κατακερματισμένη σε διάφορες βάσεις δεδομένων, που δεν μπορούν να διαλειτουργήσουν και να ανταλλάξουν δεδομένα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ο Ιατρός, που καλείται για μια συμπληρωματική γνωμάτευση, ή εξέταση ενός περιστατικού να στερείται της συνολικής εικόνας και να πρέπει να συνδεθεί σε πολλές βάσεις δεδομένων, ενέργεια που απαιτεί πολύ χρόνο.

Για το σκοπό αυτό η Έξυπνη Ψηφιακή Κάρτα myVIOS_Health θα δίνει
τη δυνατότητα στον ίδιο τον ασθενή να αποστείλει με πολύ λίγες
κινήσεις  του ιδίου, ένα αίτημα στον Πάροχο. Το αίτημα καταγράφεται:

στην κάρτα (ασθενής)
στο VIOS Box (θεράπων ιατρός)
στον κεντρικό server του Συλλόγου (διαχειριστής)

Stop wasting time and money on technology. Explore our company

Our Services

Stay Up, Stay Running, Stay Protected

Managed IT services

24/7 maintenance and monitoring that keeps your computers, servers, and systems up and running.

Managed IT services

Backup and recovery

Prevent data loss with encrypted storage and virtualized recovery, then enjoy increased productivity.

Backup and recovery

Cyber security

Protect your business from malware, hackers, viruses and the most commonly security

Cyber security

IT services built specifically for your business. Find your solution

Industries we serve

Managed IT services customized for your industry

Our vertical solutions expertise allows your business to streamline workflow, and increase productivity. No matter the business, NanoSoft has you covered with industry compliant solutions, customized to your company’s specific needs.

Banking

Let us show you how our experience.

Banking
Capital markets

Let us show you how our experience.

Capital markets
Manufacturing

Let us show you how our experience.

Manufacturing
Healthcare

Let us show you how our experience.

Healthcare
Higher education

Let us show you how our experience.

Higher education
Case studies

We work with global brands

 • verify-user-2882_34a423f4-f6f9-442b-a332-d9866d0f7ce8

  We have an IT department

  Partner with us for IT management services to grow your existing IT infrastructure
  Contact us today

 • delete-user-2883_8d24d9cd-37cc-4ac4-9d5f-322c30da185c

  We don’t have an IT department

  Work with us as your one-stop shop for IT management and solutions
  Contact us today

Discover how we can help your business WIN with managed IT services. Discover now

Form our blog

More articles from resource library

Insights to help you do what you do better, faster and more profitably. View all article

our values

[animated-headline title=”” animated_text=”COMMITMENT,INNOVATION,REPUTATION,EXCELLENCE” animation=”push”]

These values give us the foundations we need.
click
Testimonials

What our customers say